Tillögur að lagabreytingum fyrir Sálarrannsóknarfélagið á Akureyri. Lagt fyrir aðalfund í maí 2018.

Tillögurnar eru ritaðar með rauðu letri og núverandi lög eru óbreytt með svörtu letri.

 

 1.grein:

Félagið heitir Sálarrannsóknarfélagið á Akureyri.

 

2.grein:

Tilgangur félagsins er: Líknarstarf í formi fræðslu, fyrirbæna, hjálparstarfs, heilunnar, miðlunar og stuðningur gagnvart þeim sem vilja þroska sig til andlegrar vinnu. Þessum tilgangi hyggst félagið ná með fræðslufundum, fyrirlestrum og uppbyggingu bænahringa og með samvinnu við önnur slík félög. Einnig stuðla að því eftir megni, að félagsmenn komist á fundi hjá góðum og æfðum miðlum, innlendum sem erlendum.

 

3.grein:

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum kosnum til tveggja ára í senn. Formaður og varamenn skulu kosinn sérstaklega.
Formaður og varaformaður skulu ekki starfa sem miðlar En að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Þá skal á aðalfundi kjósa tvo varamenn í stjórn og tvo skoðunarmenn og einn til vara. Sé stungið upp á fleirum en kjósa á, skal kosning vera skrifleg. Félagsstjórn hefur forgöngu í allri starfsemi félagsins og þótt nefndum sé falin tiltekin verkefni ber stjórnin jafnan yfirumsjón.
Ráðgjafanefnd skal vera starfrækt til ráðgjafar á nýjum starfandi miðlum á vegum félagsins.
Formaður eða fulltrúi hans stýrir félagsfundum
Formaður er fulltrúi félagsins út á við.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, kosnum til tveggja ára í senn. Formaður og varamenn eru kosin sérstaklega.  Stjórn skiptir verkum og hlutverkum á milli sín. Á aðalfundi skal kjósa , auk varamanna og formanns, tvo skoðunarmenn og einn til vara. Sé stungið upp á fleirum en kjósa á, skal kosning vera skrifleg. Félagsstjórn hefur forgöngu í allri starfsemi félagsins og þótt nefndum séu falin tiltekin verkefni ber stjórnin jafnan yfirumsjón.  Ráðgjafanefnd skal vera starfrækt til ráðgjafar á nýjum starfandi miðlum á vegum félagsins. Formaður eða fulltrúi hans stýrir félagsfundum. Formaður er fulltrúi félagsins út á við.

 

 

4.grein:

Almenna félagsfundi heldur félagið svo oft sem stjórnin telur fært í mánuðunum september til maí að báðum meðtöldum. Utan þess tíma getur stjórnin boðað til fundar, ef þörf gerist. Þá skal stjórnin hafa forgöngu um stofnun fræðsluhópa í samræmi við óskir félagsmanna. Félögum skal heimilt að taka með sér gesti á félagsfundi.

 

  1. grein:

Ársgjald félagsmanna skal ákveðið á aðalfundi og innheimt með gíróseðli. Gjaldkera er heimilt að strika út þann félagsmann, sem ekki hefur greitt ársgjald fyrir næsta aðalfund. Þeir félagsmenn, sem ganga í félagið eftir mitt starfsár greiða hálft félagsgjald.

 

 

  1. grein:

Fjárhagsár félagsins er frá 1. maí til 30. apríl.

 

  1. grein:

Aðalfund skal halda í maí og leggur þá gjaldkeri fram endurskoðaða reikninga félagsins. Þá skal kjósa stjórn og endurskoðendur félagsins. Aðalfund skal boða með minnst 7 daga fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað. Ekki getur kosning stjórnar farið fram, nema að reikningar félagsins hafi áður verið samþykktir.

 

  1. grein:

Lagabreytingar má aðeins samþykkja á aðalfundi. Tillögur um lagabreytingar verða að vera komnar til stjórnarinnar eigi síðar en mánuði fyrir aðalfund og skulu boðaðar í fundarboði aðalfundar. Lagabreytingar öðlast því einungis gildi, að 2/3 hluti fundarmanna samþykki þær.

 

  1. grein:

Lög félagsins skulu vera aðgengileg öllum félagsmönnum.

 

  1. grein:

Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og að minnst 2/3 hluti félagsmanna samþykki það. Skjöl, bækur etc. afhendist þá Amtbókasafninu á Akureyri til varðveislu. Öðrum eignum skal þá ráðstafa til líknarfélaga eða mannúðarstarfsemi.